Friday, May 31, 2013

Log puchate hai ki likhate ho kisaki yaad me

Log puchate hai ki likhate ho kisaki yaad me
ki sochata hoo mai ki likhata hoo yaad hi to
ki ab kisi ki jagah ha kaha.....
--------------------------------------------------------------> infinity