Monday, October 6, 2014

ईमानदारी कोने मे बैठी देखती रही एक टक

बेईमानी बिकी हाथो हाथ बाजार मे ...
ईमानदारी कोने मे बैठी देखती रही एक टक
---Infinity

No comments:

Post a Comment