Saturday, October 19, 2013

Tu bhookha hai to bhookha rah galib.. humari to thali bhi chandi ki hai....

Tu bhookha hai to bhookha rah galib..
humari to thali bhi chandi ki hai....
--------------------------------------------->Infinity